Főmenü

251.626
MW
Adó 1%-nak felajánlása
Gyermekvédelmi rendszer online környezetben
Aktuális étlap
Energetikai korszerűsítés
Bemutatkozó videó
TAMOP 2.2.3
TIOP 1.1.1-07/1-2008-0226
Informatika verseny
Magyar Posta
Új OKJ
NAVA
Ökoiskola
Oktatási Hivatal
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
Commenius program
Szalagtűző 2022
Szalagtűző 2022
Rendhagyó búcsúztató az ÁFG-ben
Rendhagyó búcsúztató az ÁFG-ben
Tablók 2020
Tablók 2020
Szalagtűző 2020
Szalagtűző 2020
Adventi gyertyagyújtás 2019`
Adventi gyertyagyújtás 2019`
Mikulás járt nálunk 2019`
Mikulás járt nálunk 2019`
XIV. Árpád Informatika Verseny
XIV. Árpád Informatika Verseny
Angol nyelvi verseny 2019`
Angol nyelvi verseny 2019`
`Törd a fejed` matematika vetélkedő
`Törd a fejed` matematika vetélkedő
2019. október 23-i ünnepi müsor
2019. október 23-i ünnepi müsor
Ugrás a menüsorra
2024. július 14.
Őrs
Történet
2017.04.12.
Kommentek

Kistelek Csongrád megye egyik kisvárosa, lakóinak száma nem éri el a 8000-et, a fiatalok száma fokozatosan csökken. A városban 2 óvoda, 1 általános iskola, 2 művészeti iskola, 1 középiskola és 1 kollégium működik.

A középiskolai oktatás 1953. szeptember 1-jén kezdődött Kisteleken 1 gimnáziumi osztállyal. Kistelek Szegedtől, Csongrádtól és Kiskunfélegyházától egyenlő távolságra egy önálló 25.000 lelket számláló régió központja, és várossá válása óta egyre inkább az. Ez a régióközpont-funkció fontos szerepet szán a város középiskolájának.

Kezdetben az oktatás reál jellegű volt, az 1962/63-as tanévben a reál osztály mellett humán osztály is indult. Szakközépiskolai képzés 1963 óta folyik az intézményben. Az 1972/73-as tanévig a gimnáziumi osztályok mellett mezőgazdasági szakközépiskolai osztály is működött. Három tanéven keresztül csak gimnáziumi osztályok voltak, de az 1976/77-es tanévtől itt folytatja munkáját a Mórahalomról áthelyezett postaforgalmi szakközépiskola. Az Árpád fejedelem nevét 1973 őszén vette fel az iskola. Az 1980/81-es tanévtől bevezetésre került a fakultáció a 11. és 12. osztályban. A tanulók reál jellegű (matematika, fizika és biológia) és humán jellegű (magyar, történelem, idegen nyelv,) tantárgyakat választhatnak a fakultációs órák keretében, valamint gyakorlati fakultációként gazdasági ismereteket tanulhatnak.

1994 óta a Kisteleki Középiskoláért és Tanulóiért Alapítvány segít az oktatás és nevelés minőségi feltételeinek javításában, a rendezvények, versenyek, kirándulások támogatásában, a kiemelkedő munkát végző tanulók és nevelők jutalmazásában.

Iskolánk fenntartója 2013. szeptember 1.-jétől a Szeged-Csanádi Egyházmegye. 2014-ben egy nagyszabású projekt keretében és a régi és az új fenntartó összefogásával teljesen megújult az iskola külseje, szép és takarékos épületté alakult a hőszigetelés, a nyílászáró csere és a napelemek felszerelése után.

Több, mint 3300 tanuló szerzett az eddigi évek (61 tanév) során érettségi bizonyítványt és több, mint 300 diák OKJ-s bizonyítványt az iskolában, megalapozva itt megszerzett tudásukkal későbbi karrierjüket, eredményes pályafutásukat.

Jelenleg 171 tanulója van az iskolának, akik gimnáziumi és szakközépiskolai osztályokban, esti tagozaton és szakképzésben tanulnak.

Angol-informatika tagozatos gimnáziumi osztályunkban amellett, hogy célunk az általános műveltség megalapozása, a közép és emelt szintű érettségi vizsgára, valamint a felsőfokú továbbtanulásra való sikeres felkészítés, a kor kihívásaihoz illeszkedően emelt óraszámban, kiemelten tanítjuk az angol nyelvet és az informatikát. Mindkettőt csoportbontásban, az angol nyelvet heti 5, az informatikát heti 2 órában. Az emelt óraszámokkal és a délutáni tehetséggondozó foglalkozásokkal megteremtjük annak lehetőségét, hogy a 12. évfolyam végén tanulóink ne csak sikeres érettségi vizsgát tehessenek, hanem nyelvvizsgát és ECDL bizonyítványt is szerezhessenek egyúttal.

A következő tanévben indítjuk angol-média tagozatunkat, szintén a kor kihívásainak eleget téve, amely az idegen nyelv tanítása mellett a népszerű médiaismeretek tárgy emelt óraszámú oktatását tűzte ki célul.

A Kisteleken régóta nagy hagyományokkal bíró sportokra építve a gimnáziumi oktatás keretein belül lehet választani testnevelés illetve tánctagozatos kis létszámú osztályainkat is, ahol elsősorban a kézilabda és a labdarúgás, illetve a társastánc, versenytánc iránt érdeklődők tanulhatnak.

A szakközépiskolai és szakképző osztályainkban 3 olyan szakképzést tudunk nyújtani a diákoknak kiváló infrastrukturális környezetben, amely a továbbtanulás vagy az elhelyezkedés, munkába állás szempontjából különleges.

A kereskedelem ágazatban 4+1 évfolyamos (4 év érettségire való felkészítés+1 év szakképzés) oktatási struktúra keretében a postai üzleti ügyintéző és a logisztikai ügyintéző képzést indítjuk. A Magyar Posta Zrt-vel régóta fennálló jó együttműködés biztosítja a gyakorló helyeket, tanulószerződéseket, utazási- és étkezési támogatást és végzés után- adott esetben- az elhelyezkedési lehetőséget.

Az informatika ágazatban szintén 4+1 évfolyamos képzési rendben az informatikai rendszergazda emelt szintű OKJ-s végzettséghez juttatjuk a tanulókat, amely alkalmas a hasonló szakirányú továbbtanuláshoz vagy piacképes, sok lehetőséget magában rejtő szakmaként a könnyű elhelyezkedéshez segíti hozzá az ezen a szakon végző tanulókat.

Ezek a szakmák érettségire épülő szakképzés keretében is elsajátíthatók, ebben az esetben a gimnáziumi és egyéb szakközépiskolában letett érettségi vizsga után 2 év alatt lehet az OKJ-s végzettséget igazoló bizonyítványokat megszerezni.

1966-tól rendszeresen biztosítunk lehetőséget felnőtteknek is a középiskolában, hogy érettségi bizonyítványt szerezzenek levelező illetve esti tagozatos osztályainkban.

Minden tanuló számára kedvezményes elhelyezkedést tudunk biztosítani az iskola mellett álló Rózsaliget Kollégiumban, így a messzebbről érkező diákok intézményünkben történő tanulását is meg tudjuk oldani.

Folyamatos programjainkkal, egyéb tanórán kívüli lehetőségeinkkel színessé, emlékezetessé tesszük a diákéveket: pl.: Gólyahét, Árpád-nap, kirándulások, céglátogatások, laptop pályázat, Szalagtűző Bál, külföldi csere utak, pályázatokon való részvétel és sok egyéb. A www.afg.hu honlapunkról folyamatosan lehet tájékozódni az aktuális programokról, minden fontos eseményről, ami az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakközépiskolában történik.

 

Kisteleki Középiskoláért és Tanulóiért Alapítvány

Adószám: 18453898-1-06

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem az afg.hu nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák!
Felszereltség
2005.08.03.
Kommentek
Az iskolának a program céljaihoz rendelt eszközrendszere, oktatási eszközök (szertárak) ellátottságának összefoglaló leírása. A fő funkció helyiségei:
2 előadó szertárral
7 tanterem
4 számítástechnika szaktanterem
2 nyelvi labor
1 távgépíró terem
2 postai gyakorló
1 edzőterem
1 tornaterem
1 olvasóterem
1 könyvtár (2 helyiség)
1 földrajz szertár
1 szakmai előkészítő
2 tanterem szakmai előadó
Kiszolgáló (előkészítő, raktár) helyiségekkel
2 öltöző
1 igazgatói
1 igazgatóhelyettesi
1 iskolatitkári
1 gondnoki
2 tanári
1 ebédlő (konyhával)
Minden szinten vizesblokk.
Kiegészítő helyiségek:
1 szolgálati lakás
Sportpálya:
1 bitumenes pálya
1 salakos teniszpálya
Az iskolának a program céljaihoz rendelt eszközrendszere, oktatási eszközök (szertárak) ellátottságának összefoglaló leírása:
A nyelvi labor felszerelése
Hardver:
16 db Pentium 166MMX, 163MB RAM, 1600 MB HDD, SVGA MONITOR
3 db Pentium 466MMX, 128 MB RAM, SVGA MONITOR
1 db videólejátszó
1 db színestévé
1 db tanári vezérlő asztal
Valamennyi használt tankönyvhöz rendelkezésre áll hangkazetta.
Minden számítógép helyi hálózatba kapcsolt és Internet-eléréssel rendelkezik.
Multimédia- Számítástechnika terem felszerelése:
Hardver:
1 db Pentium IV 2800Mhz, 1500 MB RAM, 200 GB HDD, 19" MONITOR, Videodigitalizáló, DVD-író
19 db Pentium IV 2600Mhz, 1000 MB RAM, 40 GB HDD, 17" MONITOR, DVD olvasó, CD-író
2 db Pentium IV 1700Mhz, 512 MB RAM, 40 GB HDD, 17" MONITOR, CD-író
2 db Lézernyomtató
1 db szünetmentes áramforrás


Földrajz szertár felszereltsége
Földrajz terem:
- Írásvetítő, fóliák
- Diavetíto

Taneszközök:
a. térképek: gyakorlótérképek
domborzati térképek
regionális térképek
tematikus térképek
b. ásvány és kozetgyujtemény
c. földrajzi és csillagászati modellek
d. földgömbök - szétszedheto is -
e. modellek
A taneszközök általánosan használtak, illetve néhányat használni kellene. Az ido rövidsége, a tananyag nagysága miatt elmarad a felhasználás (dia, fólia).
Különösen jól ellátott a térképállomány.

Biológia szertár felszereltsége Biológia, kémia eloadó:
- TV és videó
- Írásvetítő, fóliák
- Diavetítő
Taneszközök: szerény az ellátottság, sok az elavult, nagyon ritkán - esetleg fakultáción - használt eszköz. Különleges taneszközeink nincsenek, amit tudunk használunk. Sok segítséget jelentenek a videofilmek, amelyek részben pótolják az eszközöket.

Kémia szertár felszereltsége
A tanítás során használt vegyszereket külön szertárban, szekrényben rendezetten helyeztük el. A különösen veszélyeseket, ill. mérgezoket jól zárható méregszekrényben tároljuk.
A kísérletekhez szükséges eszközöket is nagyrészt itt tároljuk. Előkészítésre, kísérlet kipróbálásra is alkalmas a szertár.
A tanteremben elszívófülke van, de nem működtethető, ezért csak nyitott ablaknál lehet dolgozni, illetve a nagyon veszélyes kísérleteket nem lehet bemutatni.
- Jó az ellátottsága a szertárnak vegyszerekből.
- Félmikro üvegedényekbol - tanulókísérleteknél, anyagmegtakarítás.
- Egyéb üvegedények is megfelelo mennyiségben állnak rendelkezésre.
- Molekulamodellek állnak rendelkezésre.
- Rácstipusok állnak rendelkezésre.
- Pálcika modell készlet.
- Atompálya modellek.
- Fóliák - lepidekhez
- fehérjékhez
- szénhidrátokhoz
- ált. kémiához
- Néhány videofilm a legfontosabb anyagrészekhez.
- Mérlegek és súlysorozatok az oldatkészítéshez.
- Bemutatókészlet a koolajszármazékokhoz.
- Összefoglaló feladatgyujteményt tudunk órán mindenkinek adni.
- Egyéb feladatgyujteményeket azoknak akik tovább akarnak tanulni.

A fizika szertár felszereltsége
A fizika előadó:
- TV és videó
- Írásvetítő, fóliák
- Diavetítő
Mechanika:
- Mechanikai tanulókísérleti egységcsomag I-II.
- Rugós erőmérő, rajztáblák
- Stopperórák
- Eszközök a forgómozgás vizsgálatához (tanulói készlet)
- Súlysorozatok
- Tanári demonstrációs készlet: légpárnás pálya
Ronyecz-féle keret
Videofilmek
- Galilei-féle lejto, rugók
Hullámtan:
- Vízhullámosító készülék
- Gumiszalagok
- Hanggenerátor
- Videofilmek
Fénytan:
- Optikai padok tartozékokkal (tanulói készlet)
- Lézer fényforrás tartozékokkal
- Kisülési csövek
- Videofilmek
Hangtan:
- Hangvilla
- Sípok
- Monochorr
- Videofilmek
Statisztikus fizika, magfizika, asztrofizika és anyagfejlodés:
- Videofilmek
- Diaképek
Atomfizika:
- Fotocella
- Elektrondiffrakciós készülék

A történelem terem felszereltsége:
- A tanított témakörökhöz rendelkezésre állnak falitérképek, de állapotuk nem kielégíto, folyamatos felújításra, cserére szorulnak.
- Diaképek
- Tv és videó
- Hangkazetták
- Írásvetítő fóliákkal

Testnevelés szertár felszereltsége
A szertár felszereltsége elfogadható, de folyamatosan pótolni kell a leselejtezett eszközöket.
A tornaterem
- bordásfalak
- talajszonyegek
- ugrószekrények
- dobbantók
- tornapadok, zsámolyok
- kápás ló
- gerenda
- párhuzamos korlát
- gyuru
- 2 db kosárlabda palánk
- teremfoci kapu
- mászókötelek
- ugrókötelek
- labdák (kosár, kézi, futbal, medicin, röp és kislabda)
- teniszkészlet
- tollaskészlet
- asztalitenisz készlet
- 10 pár sífelszerelés
- atlétikai sportszerek (súlygolyók, diszkoszok, gerelyek, váltóbotok, futócipok, magasugró lécek, mércék stb.)
- mezek
A szertárban néhány erosítogép található, súlyokkal 100 kg-ig. Különleges sportszer a 2 db streetball palánk. Rendelkezünk elegendo labdával, néhány medicin labdára (4 kg-os) szükség lenne. A sportfelszereléseket általában a pályázatok útján nyert pénzbol vásároljuk.
Kiemelt sportágként kezeljük a kosárlabdát. Foglalkozunk kézilabdával, atlétikával és tornával. A tornán belül csak talajtornával és szekrényugrással, mivel egyéb tornaszerek nincsenek - de nem is kellenek - mivel a gyerekek eloképzettsége úgysem elegendo a különbözo szertornákhoz.

A gyakorló posta felszereltsége
A szakmai képzés szervezésének egyik alapfeltétele az, hogy a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás megfelelo szaktantermekben, iskolai gyakorló postán történjen.
1993-ban két tanterembol álló korszeru gyakorlópostát alakítottunk ki egy hozzá tartozó tanári elokészítovel. A megvalósítás a szakmai munkaközösség pályázatokon nyert pénzébol történt (Csongrád Megyei Munkaügyi Központ, Magyar Posta RT), majd a további bovítést, korszerusítést a szakképzési hozzájárulásokból finanszíroztuk.
A Magyar Posta RT kezelési kisgépek kihelyezésével segíti az iskolában folyó szakmai képzést. Így eszközeink részben iskolai, részben postai tulajdonban vannak.

Pénztár terem:
- Sharp összeadógép
- UV-lámpa
- Írásvetíto
- TV és videó
- Telefon
- Utalványnaplózó
- Bankjegyszámláló

Posta terem:
- Polaroid írásvetíto
- TV és videó
- 2 csomagmérleg
- 3 levélmérleg
- Bérmentesítogép
- Telefon/Fax
- Pénztárgép
- Régi utalványfelvevo gép
- Utalványnaplózó
- 2 bélyegzogép
- Bizonylatérvényesíto
- 2 fémpénzszámláló

A könyvtár felszereltsége
A kötetek száma kb. 13000 db. Éves beszerzési keret 20.000,-Ft, ami a legfontosabb lexikonok ill. szakkönyvek megvásárlására elég csak. A szépirodalmi állomány ezért nem bovül. A könyvtárnak hangzó anyagai nincsenek, ill. csak a könyvekhez mellékelt kazetták. Különösen fontos terület az oktatáshoz szükséges feladatgyujtemények, a kötelezo irodalom, a szótárak biztosítása.
A könyvtár 3 helyiségbol áll: 2 terem + olvasó. Az olvasóban helyeztük el a kézikönyvtárat, ill. mivel itt irodalom és történelem fakultációs oktatás is történik, az ezekkel kapcsolatos irodalom egy részét.
A könyvek egy részét a szaktantermekben, szertárakban és a könyvtár melletti folyosón elhelyezett szekrényekben tároljuk. Rendszeres kölcsönzési idot közvetlenül a tanítás után biztosítunk, de szükség esetén bármikor kölcsönözhetnek, az olvasóban a lexikonokat kölcsönzési idon kívül is használhatják a tanulók és a tanárok.
Az állomány egy része a kollégium könyvtárában van (foleg lexikonok, kötelezo olvasmányok, versek, szótárak és kevés szépirodalom), hogy az esti felkészülésnél használhassák. A kollégiumi könyvtárállományt a kollégisták közül választott könyvtáros kezeli.
Leggyakrabban kölcsönzött könyvek: kötelezo olvasmányok, szótárak, kézikönyvtári állomány.
A könyvtár gyarapodását legjobban az ajándékba kapott könyvek segítik elo (pl.: Soros Alapítvány).
Napilapok, folyóiratok rendelésére a könyvtárnak nincs lehetosége, csupán a Soros Alapítvány által meghirdetettek közül 1-2-re. (évek óta így jár a História)
A katalógusrendszer kiépítése folyamatos, bár még mindig kezdetleges. Keresztkatalógus kiépítése és a raktári katalógus a folyamatosan érkező könyvekről elkezdődött.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem az afg.hu nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák!
Hálózat
2010.04.19.
Kommentek

Árpád Fejedelem Gimnázium, Gazdasági és Informatikai Szakközépiskola
Számítógépes hálózata

Internet:

Típusa Forrás Sebesség Honlap
ADSL Közháló 4096/256 Kbit/s http://www.afgk.sulinet.hu
Mikrohullám Árpád Fejedelem Gimnázium,
Gazdasági és Informatikai Szakközépiskola
8192/1024 Kbit/s http://afg.hu

Szerverek:

Operációs rendszer Hardver Funkció
Novell NetWare 6.5 100 user HP ML350 3 GHz Xeon, 3GB ECC RAM, 146 GB SCSI, 146 GB SCSI, 76 GB SCSI, 76 GB SCSI, 2 db 1 GBit/s LAN File, Nyomtató, Web, FTP
Proxmox Virutális szerver 2x2,27 GHz 4 magos Xeon 5520, 16 GB DDR3-RAM, 1500 GB SATA, 4 db 1 Gbit/s LAN Tanulói virtuális gépeket futtatja
Proxmox virtuális szerver 2,6 GHz 4 magos INTEL processzor, 8 GB DDR2-RAM, 1500 GB HDD DNS,FOG,PROXY,Digitális Napló,ZEN, Mercury32, Mentés
Openfiler szerver 1,8 GHz INTEL processzor, 2 GB DDR2-RAM, 2048 GB HDD iSCSI szerver
- 3 db Printszerver Nyomtató-szerver

Munkaállomások:

Operációs rendszer Darab Hardver
Windows XP Professional 1 Intel 2,8 GHz, 1,5 GB DDR-RAM, 200 GB HDD, GBit-s LAN, Videodigitalizáló, DVD-író
Windows XP Professional 19 Intel 2,6 GHz, 1 GB DDR-RAM, 40 GB HDD, DVD/CD-író
Windows XP Professional 42 Intel 1,8 GHz, 2048 MB RAM, 80-200 GB HDD, CD-író
Windows XP Professional 11 Intel 3 GHz, 1024 MB RAM, 80 GB HDD, DVD-olvasó
Windows XP Professional 14 Intel 2,6 GHz, 512 MB RAM, 40 GB HDD, DVD/CD-író
Windows XP Professional 4 AMD 2,5 GHz, 512 MB RAM, 40 GB HDD, DVD/CD-író
Windows XP Professional 1 Intel 1,7 GHz, 512 MB RAM, 40 GB HDD, DVD/CD-író (laptop)

Nyomtatók:

Típusa Darab Megnevezés Funkció
Lézer 2 Kyocera FS-600 6 A4 lap/perc
Lézer 2 Kyocera FS 1000 10 A4 lap/perc
Lézer 1 RICOH Aficio 2025D 25 A4 lap/perc, duplex, A3-s, fénymásoló-nyomtató egyben, hálózati interfésszel
Lézer 1 RICOH Aficio 3025D 28 A4 lap/perc, duplex, A3-s, fénymásoló-nyomtató egyben, hálózati interfésszel
Lézer 1 Samsung CLP510N 22 A4 fekete lap/perc, 6 A4 színes lap/perc, duplex, hálózati interfésszel
Lézer

1

Toshiba eStudio25 25 A4 lap/perc, duplex, A3-s, fénymásoló-nyomtató egyben, hálózati interfésszel
Lézer

1

Kyocera FS-1030D 22 A4 lap/perc, duplex
Tintasugaras 1 HP 950C 12 A4 fekete lap/perc, 3 A4 színes lap/perc

Multimédia kiegészítők:

Típusa Darab Megnevezés Funkció
Digitális videokamera 1 Panasonic GS17 MiniDV kamera 24 optikai zoom, álvánnyal, pót akkumulátorral
Digitális fényképezőgép 1 HP 215C 1,3 MPixel, 4x digitális zoom, 64 MB MMC
Digitális fényképező gép 1 Kodak DX 5430 5 MPixel, 3x optikai, 4x digitális zoom, 256 MB SD
Digitális fényképező gép 1 Panasonic FZ-8 10 MPixel, 18x optikai, 2048 MB SD
Videó digitalizáló 1 Pinnacle AV/DV Deluxe Analóg és Digitális forrásból képes anyagot feldolgozni.
LCD TV 5 Samsung 32" HD Ready
Projektor 8 BenQ 2000 ANSI Lumen
Projector 1 NEC 1000 ANSI Lumen
Projektor 1 Canon 1500 ANSI Lumen
Kivetítő állvány 3    

A hálózat felépítése:

Hálózat

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem az afg.hu nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák!